Якість освіти державна служба

Освітні компоненти


Підготовки бакалаврів з галузі знань: 28 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
за спеціальністю: 281 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
за освітньо-професійною програмою: ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг Форма підсумкового контролю РПНД
УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) 3 90 Залік PDF
ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) 9 270 Залік, Екзамен PDF
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 4 120 Залік PDF
ФІЛОСОФІЯ 5 150 Екзамен PDF
ВИЩА МАТЕМАТИКА 5 150 Екзамен PDF
ІНФОРМАТИКА 4 120 Залік PDF
ВСТУП ДО ФАХУ 3 90 Залік PDF
МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКА 5 150 Екзамен PDF
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 5 150 Екзамен PDF
ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 150 Екзамен PDF
ОСНОВИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 4 120 Залік PDF
ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 2 60 Залік PDF
ЕТИКА БІЗНЕСУ 4 120 Залік PDF
ЕКОНОМЕТРИКА 5 150 Екзамен PDF
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 6 180 Екзамен PDF
ФІНАНСИ 6 180 Екзамен PDF
МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 8 240 Залік, Екзамен PDF
ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ 8 240 Залік, Екзамен PDF
СТАТИСТИКА 4 120 Екзамен PDF
КУРСОВА РОБОТА: МЕНЕДЖМЕНТ ПУБЛІЧНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІ 1 30 Курсова робота PDF
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПРИКЛАД ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ В ЄВРОПІ 4 120 Залік PDF
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 5 150 Екзамен PDF
РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 5 150 Залік PDF
СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 11 330 Екзамен, Екзамен PDF
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 90 ЗВІТ PDF
КУРСОВА РОБОТА: СИСТЕМА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 1 30 Курсова робота PDF
МАРКЕТИНГ 5 150 Залік PDF
АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 8 240 Екзамен PDF
ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІ 4 120 Залік PDF
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 8 240 Екзамен PDF
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 5 150 ЗВІТ PDF
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ 3 90 ЗВІТ PDF
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 8 240 ЗВІТ PDF
ДИПЛОМНА РОБОТА 10 300 Дипломна робота PDF
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 4 120 Екзамен PDF
Освітні компоненти
Позначено на:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

This is default text for notification bar