Н А В Ч А Л Ь Н И Й    П Л А Н

Підготовки магістрів з галузі знань :  28 «Публічне управління та адміністрування»

Форма навчання:   очна (денна) за спеціальністю : 281 «Публічне управління та адміністрування»

Термін навчання: 1 рік 4 місяця

за освітньо-професійною програмою: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

на основі: освітнього ступеня бакалавр

кваліфікація : магістр публічного управління та адміністрування

This is default text for notification bar