Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» перший рівень вищої освіти (бакалаврський)

Освітньо-професійна програма «Публічне управління»

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» має за мету підготувати управлінську еліту за європейськими стандартами. Ми ставимо перед собою завдання забезпечувати публічний сектор висококваліфікованими спеціалістами регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, уміють системно мислити, приймати ефективні рішення та ставати на захист суспільних інтересів.

Ви навчитеся:

  • володіти управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері;
  • застосовувати принципи, функції та етику службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування;
  • організовувати та очолювати громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів;
  • системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення для досягнення суспільних цілей.

Переваги навчання:

викладання дисциплін з публічного управління за сучасними методиками навчання;

навчання англійською/українською мовою;

відвідування конференції та відкриті лекцій з публічного адміністрування;

стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;

можливість спілкування з відомими політологами та державними службовцями;

забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями;

проходити практику в органах державного управління та місцевого самоврядування відповідно до своїх схильностей та професійної спрямованості;

поглиблене вивчення іноземної мови;

якісна економічна підготовка, що дає змогу не просто орієнтуватися у соціально-економічних процесах, а й грамотно впливати на них.

Випускник може займати посади:

державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;

керівників та заступників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів;

головних та провідних спеціалістів державних органів;

керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, держаних та громадських фондів;

громадсько-політичних експертів;

експерт із соціально-політичних питань.

 

ПРОГРАМА спрямована на підготовку управлінської еліти за європейськими стандартами для забезпечення публічного сектору висококваліфікованими спеціалістами регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формування нового покоління управлінців, які мають глибокі знання, уміють системно мислити, приймати ефективні рішення та ставати на захист суспільних інтересів.

ПРАКТИКА проходить в установах державної влади та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, бюджетних установах, держаних та громадських фондах Харківського регіону.

ПУБЛІЧНИЙ УПРАВЛІНЕЦЬ МОЖЕ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:

Державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;

Керівників та заступників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів;

Головних та провідних спеціалістів державних органів;

Керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, держаних та громадських фондів;

Громадсько-політичних експертів;

Експерт із соціально-політичних питань.

КОНТАКТИ:

Кафедра державного управління, публічного адміністрування та економічної політики

1 корпус, кімн. 401, 407

Контактний тел.:

Гарант програми: Грузд Марина Володимирівна (099) 716- 1108 (крім viber), е-mail: grumary@ukr.net;

Єрмоленко Оксана Олександрівна (050) 950 -5081, е-mail: oksana.yermolenko@hneu.net.

Сайт кафедри: http://cafpubladm.hneu.edu.ua/

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/cafpubladm/

Сторінка у Instagram: https://www.instagram.com/cafpubladmin/

This is default text for notification bar