Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів з публічного адміністрування

(Master of Public Administration)

з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва)

Дипломи:

• Магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне адміністрування» (Public Administration Master’s Degree Programme) ХНЕУ ім. С. Кузнеця,

• Магістра в області Публічного адміністрування (Public Administration Master’s Degree Programme) за спеціалізацією «Публічне врядування в контексті Європейської інтеграції» (Public Governance in the context of European Integration) Університета Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва).

Магістерська програма спрямована на підготовку фахівців, які зможуть застосовувати нові підходи та методи організації діяльності та управління публічними системами та процесами, в тому числі підготовки рішень з використанням інструментарію сучасного врядування та менеджменту.

Ви навчитеся:

володіти управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері;

застосовувати принципи, функції та етику службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування;

організовувати та очолювати громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів;

системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення для досягнення суспільних цілей.

Переваги навчання:

викладання дисциплін з публічного управління за сучасними методиками навчання;

відвідування конференцій та відкритих лекцій з публічного адміністрування;

стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях двох країн;

налагоджені комунікації  з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування України та Литви;

забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями;

мотивування і створення можливостей для написання соціально-економічних проектів.

Мова навчання – англійська.

Умови зарахування на навчання у програмі:

  1. Прийом до програми здійснюється окремо в обох університетах.
  2. Студенти, які вступають в магістратуру до ХНЕУ ім. С. Кузнеця, навчаються там протягом першого семестру; зараховуються за результатами вступних випробувань, визначених Правилами прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР».

Вимоги до вступників: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якої спеціальності.

Вступні іспити:

єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови – ЗНО.

фахове вступне випробування.

3. Перед другим семестром студенти підписують договір про навчання в Університеті Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва) та навчаються в ньому протягом другого семестру.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Вартість навчання: вартість усієї програми 1243 євро.

Основні дисципліни: Вступ до публічного адміністрування; Соціальний розвиток; Публічні фінанси; Територіальне управління; Державне регулювання економіки та економічна політика; Технології публічного адміністрування; Конституція та врядування; Комунікація в публічній адміністрації; Порівняльні дослідження в галузі публічного адміністрування; Політика реформ; Стратегічний маркетинг публічного сектору; Політика та інтеграція Європейського Союзу; Врядування Європейським Союзом або порівняльний аналіз державної служби.

Детальна інформація: https://www.hneu.edu.ua/cafpubladm/

Керівники програми

Від Університету Миколаса Ромериса:

Вайнюс Смальскис, профессор, декан факультету публічного управління, Директор Інституту публічного адміністрування, доктор соціальних наук

E-mail: vainius@mruni.eu

Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця:

Гавкалова Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, зав. кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки

E-mail: ngavl@ukr.net

тел. (050) 622-61-48


This is default text for notification bar