Державна служба

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Освітня програма «Державна служба»

Форма навчання: денна, заочна.

Термін навчання: денна – 1 рік 4 міс, заочна – 1 рік 4 міс.

Оплата: за рахунок бюджетних коштів та за контрактом

Ліцензійний обсяг: (осіб): 25 денна, 175 заочна форма

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

 

Мета програми

Ми забезпечуємо якісну науково-практичну підготовку фахівців для державного управління та місцевого самоврядування. Наша мета – сформувати висококваліфікованих спеціалістів, які глибоко розуміють принципи державотворення, готові ефективно управляти суспільними процесами в умовах динамічних змін та перетворень.

Особливості навчання

Під час навчання слухачі мають можливість навчатися у теоретиків та практиків в галузі державного управління, обмінюватися досвідом та формувати реальні пропозиції щодо здійснення ефективного та результативного державного управління.

Щороку магістри «Державної служби» оприлюднюють результати своїх досліджень на традиційній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державне управління та державна служба». Тези доповідей та статті слухачів публікуються у престижних наукових виданнях України.

Ви навчитеся:

володіти управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері;

застосовувати принципи, функції та етику службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування;

організовувати та очолювати громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів;

системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення для досягнення суспільних цілей.

Переваги навчання:

викладання дисциплін з публічного управління за сучасними методиками навчання;

навчання англійською/французькою/ українською мовою;

стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях;

налагоджені комунікації з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування;

забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями;

паралельне вивчення французької мови;

мотивування і створення можливостей для написання соціально-економічних проектів.

Випускник може займати посади:

спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади;

керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів;

державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;

керівників та заступників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів;

головних та провідних спеціалістів державних органів;

керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій, бюджетних установ, держаних та громадських фондів;

громадсько-політичних експертів;

експерт із соціально-політичних питань.

Дисципліни

Державне управління; Державна служба; Правове забезпечення державного регулювання; Організація діяльності державного службовця; Економіка; Антикризове управління; Психологія управління; Соціальна та гуманітарна політика; Електронне врядування, інформаційні технології, ресурси та сервіси на державній службі.

Вступні іспити

Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних іспитів:

фахове випробування з основ економіки, публічного управління та адміністрування;

іноземна мова.

Программа для підготовки до ступних іспитів

Екзаменаційний білет (зразок)

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, для представників органів державної влади та місцевого самоврядування:

– направлення до вищого навчального закладу (додаток 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009р. №789) – тільки для тих, хто хоче навчатися за рахунок державного бюджету;

– особова картка форми П-2  ДС;

– автобіографія;

– 3 фотокартки  (3Х4);

– копії трудової книжки; диплому про повну вищу освіту та додатка до нього;

паспорта (1 і 2 стор. та реєстрація); довідки про присвоєння ідентифікаційного  коду, засвідчені відділом кадрів.

Навчання за рахунок бюджетних коштів: для громадян України, які мають вищу освіту,
працюють в органах державної влади чи органів місцевого самоврядування,
мають стаж роботи у цих органах не менш 1 року,
та посади яких належать до 6-9 групи оплати праці – для державних службовців,
5-7 групи оплати праці для органів місцевого самоврядування.
Прийом документів здійснюється до 15.07.2023 р.
Консультації щодо прийому документів здійснює Сиваш Юлія Миколаївна – (098)277 30 13

Примітка: Особам, які хочуть навчатися за контрактом, не потрібно направлення до вищого навчального закладу

Координатор програми: проректор з науково-педагогічної роботи, професор Лукашев Сергій Валерійович.

Телефон для довідок: (057) 702-18-33 (додатковий 3-14),

                                             (057) 702-18-34 (додатковий 4-34).

Е-mail: cafpubladm@ukr.net

This is default text for notification bar