Підготовки магістрів з галузі знань : 28 «Публічне управління та адміністрування»
за спеціальністю : 281 «Публічне управління та адміністрування»
за освітньо-професійною програмою: ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ
кваліфікація : магістр публічного управління та адміністрування

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів ECTS Загальний обсяг Форма підсумкового контролю РПНД
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 4 120 Залік PDF
ВСТУП ДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (АНГЛ) 5 150 Залік PDF
КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 5 150 Екзамен PDF
КУРСОВА РОБОТА: КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 30 Курсова робота PDF
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 5 150 Екзамен PDF
КОНСТИТУЦІЯ ТА ВРЯДУВАННЯ 5 150 Екзамен PDF
ДЕМОКРАТИЧНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 5 150 Залік PDF
ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ 5 150 Залік PDF
СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 5 150 Екзамен PDF
УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 5 150 Екзамен PDF
МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 5 150 Екзамен PDF
ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 5 150 Екзамен PDF
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 5 150 Екзамен PDF
МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ 5 150 Екзамен PDF
КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ (англ) 3 90 Звіт PDF
ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 12 360 Звіт PDF
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 2 60 Екзамен PDF
ДИПЛОМНА РОБОТА 13 390 Екзамен PDF
This is default text for notification bar