Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління: проблеми та перспективи»

Кафедра державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця запрошує прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Публічне управління: проблеми та перспективи», яка відбудеться 23 листопада 2023 року у ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Мета конференції: обмін результатами наукових досліджень і практичним досвідом у сфері публічного управління при формуванні партнерських стосунків України з країнами ЄС та розробка рекомендацій щодо вдосконалення діяльності інститутів публічного управління в сучасних умовах.

Секції конференції:

Секція 1. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку публічного управління: досвід України та ЄС.

Секція 2. Публічне управління та економічна політика в Україні.

За результатами конференції буде видано тези (мова – українська, англійська, французька).

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ПОТРІБНО:

надіслати в оргкомітет до 20 жовтня 2023 р. заявку на участь (форма додається. Заповнення заявки є обов’язковим), тези доповіді та квитанцію про сплату організаційного внеску. Всі матеріали надсилаються в електронному вигляді. Назви файлів повинні містити прізвище першого автора та вид матеріалу: наприклад, Іванов_тези, Іванов_заявка, Іванов_квитанція.

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

Шрифт: TimesNewRoman, 14 кегль, інтервал – 1,5, поля – 20 мм з усіх боків сторінки.

Обсяг тез – 4–5 повні сторінки зі списком літератури.

Тези мають містити:

– УДК у верхньому лівому кутку;

– нижче по середині сторінки – назва доповіді;

– під назвою вказується повністю прізвище, ім’я та
по батькові, вчений ступінь і звання автора, посада та місце роботи (для студентів – курс, спеціальність);

– через один рядок – текст матеріалу, далі – Література (Див. приклад оформлення тез).

Тези доповідей, заявка та квитанція про сплату організаційного внеску подаються в електронному вигляді на електронну пошту: shumskaya.an@gmail.com. В темі листа обов’язково зазначити «На Конференцію»

Оргкомітет залишає за собою право рецензування і відбору тез. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники. Матеріали мають бути ретельно перевірені за змістом і підготовлені відповідно до норм правопису та орфографії.

Вартість публікації тез доповідей становить 250 грн.

Кошти за публікацію тез доповідей потрібно перераховувати за такими реквізитами:

м. Харків, «Монобанк»

отримувач: Шумська Г.М.

номер картки отримувача: 4441114458642491

Обов’язково зазначити призначення платежу: За публікацію матеріалів конференції (П. І. Б.)

Доповіді учасників планується випустити до початку роботи конференції у збірнику матеріалів в електронному вигляді.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Пономаренко В. С. – докт. екон. наук, професор, ректор Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, голова оргкомітету, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Отенко В. І. – докт. екон. наук, професор, перший проректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Лукашев С. В. – канд. екон. наук, професор, координатор програми підготовки слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Державна служба», заступник голови оргкомітету, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Вацьковські К. С. докт. екон. наук, професор, завідувач кафедри інформатичних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка» (Польща).

Смальскис Вайнюс – докт. соціальн. наук, професор, декан факультету публічного управління Університету Миколаса Ромеріса (Литва).

Шульц Девід – професор політології Університету Хамлайн (м. Міннесота, США).

Караджова Віра – докт. наук, начальник департаментів: митниці й експедирування вантажів, менеджменту в сфері послуг, безпеки й фінансового контролю Університету імені святого Климента Охридського в Бітолі (Македонія).

Барка З. М. – канд. екон. наук, професор, директор, лабораторія досліджень у сфері економіки суспільних фінансів, факультет економіки, бізнесу та менеджменту Університету Тлемсена імені Абу Бакра Белкаїда (Алжир).

Моложавий В. І. – начальник Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби у Харківській та Сумській областях.

Бріль М. С. – декан факультету економіки і права ХНЕУ ім. С. Кузнеця, к.е.н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Гавкалова Н. Л. – докт. екон. наук, професор, Заслужений економіст України, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Белявцева В. В. – керівник апарату Харківської обласної військової адміністрації, д.е.н., професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Вилгін Є. А. – д.держ.упр., професор кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Аведян Л. Й. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Гордієнко Л. Ю. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Лола Ю. Ю. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця, керівник Громадської організації «Розвиток громад Харківщини».

Масляк М. І. – помічник-консультант народного депутата України Молотка І. Ф. (патронатна служба), доктор філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», ст. викладач кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Шумська Г. М. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Соболев В. Г. – канд. екон. наук, доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та економічної політики, секретар оргкомітету, ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Публічне управління: проблеми та перспективи»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

This is default text for notification bar