Магістерська програма «Публічне адміністрування»

⚡⚡ ☞  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  ☜ ⚡⚡ 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація «Публічне адміністрування»

Мова викладання: українська та англійська

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна – 1 рік 4 міс.;

заочна – 1 рік 4 міс.

Оплата: за рахунок бюджетних коштів та за контрактом

Ліцензійний обсяг (осіб): 50 денна, 25 заочна форма

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Ми пропонуємо якісну підготовку, що дозволить Вам:

  • ЗАЙМАТИ ВИСОКІ УПРАВЛІНСЬКІ ПОСАДИ;
  • ВПЛИВАТИ НА СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ;
  • ВОЛОДІТИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮНА ВИСОКОМУ РІВНІ.

Чому ми відкрили саме цю програму?

Магістратура «Публічне адміністрування» готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування.

Ми ставимо перед собою завдання забезпечувати публічний сектор висококваліфікованими спеціалістами регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист суспільних інтересів.

Разом з цим слухачі магістерської програми отримують якісну економічну підготовку, що дає їм змогу не просто орієнтуватися у соціально-економічних процесах, а й грамотно впливати на них у межах своїх компетенцій.

Дисципліни

Основні дисципліни, які ми пропонуємо слухачам: Державне регулювання економіки та економічна політика, Вступ до публічного адміністрування, Комунікація в публічній адміністрації, Територіальне управління, Конституція та врядування, Демократична децентралізація як європейський досвід публічного управління, Публічні фінанси.

Навчальний процес забезпечують доктори та кандидати наук з економіки, державного управління, а також практики публічного адміністрування.

Кілька слів про працевлаштування

Випускники магістратури працюють в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах. Навчання у магістратурі буде корисне тим, хто хоче побудувати успішну політичну (чи публічну) кар’єру, або просто отримати системні знання у сфері публічного управління.

Чому магістра з публічного адміністрування краще отримати саме в нас?

ХНЕУ ім. С. Кузнеця перший в Україні ВНЗ, який відкрив цю програму на базі освітнього ступеня «бакалавр» та зробив її доступною абсолютно для всіх (для вступу не потрібно мати направлення з органів державного управління та місцевого самоврядування).

Слухачі магістратури мають змогу спілкуватися з відомими діячами в галузі державної служби, відвідувати конференції та відкриті лекції з публічного адміністрування, проходити практику в органах державного управління та місцевого самоврядування відповідно до своїх схильностей та професійної спрямованості. Слухачі поглиблено вивчають іноземну мову, беруть активну участь у тренінгах та інших інтерактивних заняттях, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Вступ до магістратури

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь якого напряму підготовки чи спеціальності.

Абітурієнти з освітнім ступенем “бакалавр” при вступі в магістратуру мають орієнтуватися на “Правила прийому до ХНЕУ імені Семена Кузнеця”: https://www.hneu.edu.ua/normatyvni-dokumenty/pravyla-pryjomu-do-hneu-im-s-kuznetsya/

Детальна інформація також наведена за посиланням: https://pk.hneu.edu.ua/magistr/

Абітурієнти з освітнім ступенем “магістр / спеціаліст” при вступі в магістратуру складають фаховий іспит за спеціальністю та проходять співбесіду з іноземної мови.

Детальна інформація також наведена за посиланням: https://pk.hneu.edu.ua/magistr/

Контакти

Координатори програми:

Доктор наук з державного управління – Вилгін Євген Аркадійович – гарант програми.

+380506226148 (д.е.н., проф. Гавкалова Наталія Леонідівна)

+380994679496 (Шумська Ганна Миколаївна)

пошта – kafdupr@hneu.netngavl@ukr.net

This is default text for notification bar