Бакалаврська програма «Управління проектами» має своєю метою підготувати нове покоління високопрофесійних фахівців, попит на яких на вітчизняному ринку праці стрімко зростає. Вони працюють в Україні за міжнародними стандартами, володіють сучасними інструментами ефективного управління проектами, колективами та організаціями. Такі фахівці мають вміння та навички у сфері менеджменту організацій, у них сформована система знань та вмінь, що необхідні майбутнім фахівцям у галузі управління проектами.

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Спеціалізація: «Управління проектами»

Освітній ступінь: бакалавр з управління проектами

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна – 4 роки;

заочна – 5 років.

Ліцензійний обсяг (осіб): 20 – денна,

25 – заочна форма.

Факультет: Економіки і права;

Мова викладання: українська, англійська, російська;

Перелік конкурсних предметів у 2016 році та їх питома вага:

1) Українська мова та література (0,3);

2) Математика (обов’язково) (0,3);

3) Історія України або іноземна мова або географія (на вибір) (0,3);

Атестат (0,1)

This is default text for notification bar