Магістерська програма

«Управління проектами»

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Cпеціальність 073 «Менеджмент»

Cпеціалізація «Управління проектами»

Мова викладання: українська (російська) та англійська

Термін навчання: денна – 1 рік 4 міс.,

                                     заочна – 1 рік 4 міс.

Оплата: за рахунок бюджетних коштів та за контрактом

Ліцензійний обсяг (осіб): 25 денна, 25 заочна форма

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

 Мета програми

Формування сучасного проектного бачення у молодих фахівців. В ХХІ столітті в глобальному просторі набули розповсюдження диверсифікація діяльності підприємств, фандрайзинг, створюються підстави для спільних міжнародних програм, що реалізуються у формі проектів. Магістратура «Управління проектами» створена саме для задоволення потреб суспільства у менеджерах, які спроможні досягати поставлених цілей, вирішувати конкретні завдання, при обмеженні у часі та у бюджеті.

Це – сучасне бачення менеджменту, яке дозволяє реалізовувати амбітні цілі будь-якого підприємства та Ваші особисто!

Ми впевнені, що зможемо сформувати у майбутніх фахівців компетентності у сфері формування команди, управління часом, генерації та відбору альтернатив, бюджетування, регіонального розвитку з управління інформаційними системами.

Головною конкурентною перевагою Магістерської програми «Управління проектами» у ХНЕУ ім. С. Кузнеця є глибинна економічна підготовка проектних менеджерів, яка базується на багаторічному досвіді надання високоякісних освітніх послуг у галузі економіки на регіональному та національному рівнях.

 

Особливості навчання

Під час навчання слухачі магістерської програми на лише набувають глибинних теоретичних знань, а перш за все – формують практичні навички у вирішення поставлених завдань. Крім того майбутні фахівці активно залучаються до фандрайзингової діяльності, яка має місце на кафедрі. Разом з викладачами кафедри слухачі приймають участь у формуванні заявки та заповненні аплікаційної форми для отримання грантового фінансування на реалізацію різноспрямованих проектів.

Кожного року кафедра виступає організатором Міжнародних, Всеукраїнських наукових конференцій, що дозволяє слухачам публікувати наукові матеріали та залучатися до вітчизняної академічної еліти.

 

Дисципліни

Планування і виконання проектних дій, Формування проектної команди, Інформаційні системи і технології в управлінні проектами, Господарське право, Фінансовий менеджмент в управлінні проектами, Іноземна мова, Управління проектами у сфері регіонального розвитку, Захист прав інтелектуальної власності в управлінні проектами.

 

Кілька слів про працевлаштування

Випускники магістратури можуть працювати в як в комерційних, так і в неприбуткових організаціях: на підприємствах в якості менеджерів з проектів, в публічних установах, громадських організаціях та міжнародних фондах, як фахівці із фандрайзингу. Навчання у магістратурі дасть можливість побудувати трамплін до успішної кар’єри управлінця.

 

Вступ до магістратури

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь якого напряму підготовки чи спеціальності.

Абітурієнти складають іспит з іноземної мови та спеціальності.

Контакти

Координатор програми: Докт. екон. наук, професор, член-кореспондент НАН України Кизим Микола Олександрович

Телефон: (057) 702-18-34 (додатковий 4-34)

Е-mail: cafpubladm@ukr.net

 

 

This is default text for notification bar