Магістерська програма «Публічне адміністрування»

 

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація «Публічне адміністрування»

Мова викладання: українська (російська) та англійська

Форма навчання: денна, заочна

Термін навчання: денна – 1 рік 4 міс.;

                                     заочна – 1 рік 4 міс.

Оплата: за рахунок бюджетних коштів та за контрактом

Ліцензійний обсяг (осіб): 50 денна, 25 заочна форма

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.

Ми пропонуємо якісну підготовку, що дозволить Вам:

  • ЗАЙМАТИ ВИСОКІ УПРАВЛІНСЬКІ ПОСАДИ;
  • ВПЛИВАТИ НА СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ;
  • ВОЛОДІТИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮНА ВИСОКОМУ РІВНІ.

Чому ми відкрили саме цю програму?

Магістратура «Публічне адміністрування» готує управлінську еліту за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування.

Ми ставимо перед собою завдання забезпечувати публічний сектор висококваліфікованими спеціалістами регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, формувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист суспільних інтересів.

Разом з цим слухачі магістерської програми отримують якісну економічну підготовку, що дає їм змогу не просто орієнтуватися у соціально-економічних процесах, а й грамотно впливати на них у межах своїх компетенцій.

Дисципліни

Основні дисципліни, які ми пропонуємо слухачам: Вступ до публічного адміністрування; Соціальний розвиток; Публічні фінанси; Територіальне управління; Державне регулювання економіки та економічна політика; Технології публічного адміністрування; Конституція та врядування; Комунікація в публічній адміністрації.

Навчальний процес забезпечують доктори та кандидати наук з економіки, державного управління, а також практики публічного адміністрування.

Кілька слів про працевлаштування

Випускники магістратури працюють в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах. Навчання у магістратурі буде корисне тим, хто хоче побудувати успішну політичну (чи публічну) кар’єру, або просто отримати системні знання у сфері публічного управління.

Чому магістра з публічного адміністрування краще отримати саме в нас?

ХНЕУ ім. С. Кузнеця перший в Україні ВНЗ, який відкрив цю програму на базі освітнього ступеня «бакалавр» та зробив її доступною абсолютно для всіх (для вступу не потрібно мати направлення з органів державного управління та місцевого самоврядування).

Слухачі магістратури мають змогу спілкуватися з відомими діячами в галузі державної служби, відвідувати конференції та відкриті лекції з публічного адміністрування, проходити практику в органах державного управління та місцевого самоврядування відповідно до своїх схильностей та професійної спрямованості. Слухачі поглиблено вивчають іноземну мову, беруть активну участь у тренінгах та інших інтерактивних заняттях, що значно підвищує їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Вступ до магістратури

Вимоги до освітнього ступеня: бакалавр, спеціаліст, магістр з будь якого напряму підготовки чи спеціальності.

Абітурієнти складають іспит з іноземної мови та спеціальності.

 

Контакти

Координатор програми: Докт. екон. наук, професор Гавкалова Наталія Леонідівна

Телефон: (057) 702-18-34 (додатковий 4-34)

Е-mail: cafpubladm@ukr.net