5 травня 2022 року успішно відбулася презентація магістерських освітніх програм “Публічне адміністрування” та “Державна служба”

Викладачами кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки на чолі із зав. каф., д.е.н., професором Гавкаловою Н. Л., успішно презентовані магістерські освітні програми “Публічне адміністрування” та “Державна служба”. Дякуємо усім за активну участь у заході! Презентація магістерських освітніх програм