Графік складання кваліфікаційного іспиту та захисту дипломних робіт

Графік складання кваліфікаційного іспиту та захисту дипломних робіт студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітньо-професійної програми «Публічне управління» Графік складання кваліфікаційного іспиту Графік захисту дипломних робіт Методичні рекомендації підготовки та захисту